dimarts, 29 de novembre del 2011

Xarxes socials per a l'educació

Què trobem a les xarxes soials?
  • Missatges en el perfil
  • Compartir objectes
  • Sistema de conversa
  • Publicació de notes
  • Missatges privats
  • Comentaris en els objectes compartits
  • Grups
  • Xat individual o en grups