Tutorials eines 2.0

Tutorial del programa Piorial per a l'edició de vídeos en línia 1a part.

 Tutorials del programa Piorial per a l'edició de vídeos en línia. 2a part.Tutorial del programa Pixrl per a l'edicó d'imatges en línia.

1 comentari: